top of page
Teori: Karen Barad: Publikation (MERCH 202)

Teori: Karen Barad: Publikation (MERCH 202)

kr 75,00Pris

3 publikationer for 180,-

Karen Barad – feminist, filosof, og partikelfysiker – har siden årtusindskiftet skabt et sjældent og fornyende bidrag til samtidig tænkning. De holdt i 2021 en online forelæsning på Art Hub Copenhagen i forbindelse med Lea Porsagers udstilling STRIPPED, som fandt sted på Kunsthal Charlottenborg. I forlængelse heraf udgiver vi Naturens queer performativitet, som er den første oversættelse af Barads værk til dansk. I essayet diskuterer Barad queer ontologier og den etiske forpligtelse over for ikke/mennesker, og argumenterer for at naturen i bund og grund er queer – på kryds og tværs, og på den herligste perverse facon. 

“Hvordan kan man tænke muligheden for queerhed hos et af de mest udbredte at alle væsner-atomer? Disse ‘ultraqueer’ væsner – med deres kvante-hverdagsagtige egenskaber-queerer selve ideen om queerhed i deres radikalt dekonstruktive væremåder. Målet er at vise, at alskens former for tilsyneladende umuligheder faktisk er mulige, også queerhed i kausalitet, materie, tid og rum,” fra Naturens queer performativitet.

 

~

 

Tak til: Karen Barad og kvinder, køn & forskning for tilladelse til at oversætte og udgive “Nature’s Queer Performativity.”

Design: Alexis Mark

Oversættelse: Andreas Eckhardt-Læssøe og Lars Bang Larsen

Redigering: Stine Nørgaard Lykkebo

Korrektur: Anne Kølbæk Iversen og Semine Long-Callesen

Redaktører: Jacob Fabricius og Lars Bang Larsen

Tryk: Eks-Skolen, København

Oplag: 300 eks. / 1. oplag

ISBN: 978-87-94396-05-9

Forside billede: Lea Porsager, Stripped ULTIMATE PHYSICAL ATOM (DE/ EXCITATION), Kunsthal Charlottenborg, 2021. Foto: David Stjernholm

Art Hub Copenhagen, 2022.

 

~

 

Teori er en form for organiseret fremmedgørelse fra de dominerende værdier.

– Rosi Braidotti

SKITSE logo 2020.png
bottom of page